topimages
transp
transp


Signerat Kort


Om ni vill ha ett autografkort, vänligen skicka ett tomt kuvert med ditt namn och adress samt Italienskt frimärke(alt 10kr) till:

Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
S-114 73 Stockholm
SWEDEN


Så kommer det ett signerat kort på posten till Dig.

Märk kuvertet "Veronica Andréasson Autograph"

Obs, det går tyvärr inte att be om autograf via email


Om ni vill ha osignerade autografkort från hela Lotto Ladies Team(19 st). Vänligen skicka 5 € + ett tomt kuvert med ditt namn och adress, samt Belgiskt frimärke(alt 1€) till:

Lotto Ladies Team
Vossestraat 10
B-1745 Mazenzele
BELGIUM

Så kommer korten på posten till Dig.

Märk kuvertet "Autograph cards"

Obs, det går tyvärr inte att be om autograf via emailtranspCopyright 2018 Veronica Andréasson info@cyklist.com